خريد بک لينک
خريد سکه ساکر
خرید گیفت کارت
فلنج
دانلود مقاله و پروژه
پایان نامه مقایسه ویژگی های شخصیتی(درون گرایی و برون گرایی) پسران سیگاری و غیر سیگاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر

پایان نامه مقایسه ویژگی های شخصیتی(درون گرایی و برون گرایی) پسران سیگاری و غیر سیگاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر

دانلود پایان نامه مقایسه ویژگی های شخصیتی(درون گرایی و برون گرایی) پسران سیگاری و غیر سیگاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر

پایان نامه مقایسه ویژگی های شخصیتی(درون گرایی و برون گرایی) پسران سیگاری و غیر سیگاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل doc
حجم فایل 546 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 81

پایان نامه مقایسه ویژگی های شخصیتی(درون گرایی و برون گرایی) پسران سیگاری و غیر سیگاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر

« مقدمه »

اِنّا خَلَقناکُم اَطواراً      ما انسان ها را گوناگون آفریدیم     (قرآن کریم)

پیچیدگی شخصیت وجودی انسان آنچنان است که بشر در طول هزاران سال تحقیق و تفحص و کاوش و دست یابی به پیچیده ترین مجهولات زندگی و محیط هنوز به ابتدائی ترین موضوعات انسانی مثل چگونه دیدن، چگونه شنیدن، ماهیت احساس و ماهیت ادراک و ... دست نیافته است. شاید اشاره آیات قرآنی که خطاب به رسول اکرم (ص) می فرماید:

اگر از روح پرسیدند بو روح در اختیار من است.         قرآن کریم

قل سئول من روحی فقل روحٌ مِن اذنه                        (حجر-29)

شاید پراکندگی نظرات شخصیتی نیز معلول این پیچیدگی مفهوم شخصیت انسانی است که علاوه بر نظریات کهن قبل از میلاد مثل نظریه بقراط (384 ق.م) و یا کنفسیوس چینی و یا بودا و یا آیین ذن در چین و نیز دیدگاه اسلام و عرفان به مبانی نظری شخصیت در قرون اخیر به نظریات جدیدی در باره ی شخصیت مثل نظریه فروید، نظریه یونگ، نظریه آدلر،نظریه هورنای، نظریه موری، نظریه کرچمر و نظریه شلدون ویا رفتار گرایان و یا اجتماع گرایان و زیست گرایان و غیره برخورد می کنیم.(شاملو 1372)108

پدید آیی شخصیت

روش تحلیل عوامل تنها یکی از روش های پژوهشی-آن هم به یک معنا کورکورانه-است. پس منابع دیگری از شناخت برای تفسیر روانشناختی رضایت بخش عواملی که آشکار شده اند ضروری هستند. روش ژنتیک یا بررسی تحولی فرآیند های روانی که ما در این قسمت از آن سخن خواهیم گفت می تواند بسیار جالب باشد.

ضرورتی ندارد که به تفصیل سودمندی پژوهش های ژنتیک را در بررسی شخصیت توجیه کنیم.بجاست امیدوار باشیم که در مراحل زودرس، پاره ای از ویژگی های ساخت، آسان تر قابل کشف باشند و پدیدآئی رفتار بتواند تشکیل مهم ترین ساخت ها را آشکار سازد.

مقصود ما بنا کردن یک نظریه منسجم تحول شخصیت نیست، بلکه تنها معرفی داده هایی است که زیاد متعدد هم نیست، اما نشانه هایی از ساخت شخصیت به دست میدهد.

جمع بدی نکات در آغاز

نخستین مساله ای که مطرح می شود طبیعتا مساله ی لحظه پدیدار شدن «شخصیت» است. اما پاسخ به چنین سوالی مستلزم آن است که قبلا تعریفی یا ضابطه ای برای شخصیت داده باشیم و همانطور که پیاژه این مورد رادر مورد هوش نشان داده است، مساله بیشتر تجسم رفتارها و ساخت هایی است که بر مبنای آنها توحل ترسیم یک تحول مداوم یا اشکال نهایی شخصیت امکان پذیر باشد. در این معنا، و از آنجا که شخصیت متضمن فردیت است، پس می توان از خود پرسید از چه زمانی تفاوت های فردی را می توان ملاحظه کرد. اما در اینجا باز هم باید بدانیم از چه تفاوت هایی می خواهیم صحبت کنیم. آیا تفاوت های قد، وزن و بسیاری از ویژگی های فیزیولوژیک دیگر، تفاوت های شخصیت را آشکار می سازد یا پیش در آمدی می کشد یا خیالبافی می کند.چه برونی هنگامی که با دیگری سخن می گوید، از او چیزی می پرسد یا به او پاسخی می دهد؛ و همچنین مانند هنگامی که با چیزی خود را مشغول می دارد، ملا کلیدی انداخته قفلی را باز می کند یا ماشینی را به راه می اندازد.

ارتباط فعالیت های زیستی و روانی.- ماری درباره وابستگی فعالیت های روانی و زیستی به تاکید فراوان سخن گفته است. انسان از نظر ساختمان بدن و اعمال حیاطی، یعنی از نظر زیستی با حیوان فرقی ندارد. انگیزه ی رفتار او در درجه ی اول نیاز های زیستی اوست: نیاز به هوا، به آب ، به غذا، به تخلیه مدفوع و ... پس از آن که این احتیاجات اولیه رفع گردیدف آدمی موجودی اجتماعی می شود و نیاز های دیگری  پیدا می کند به شرحی که پیش از این بیان گردید.

ماری می گوید: «در تعریف شخصیت از نظر زیستی می توان گفت شخصیت عضوی است فرمانروا یا موسسسه عالی است از بدن، و به این اعتبار در مغز جای دارد.»

برون گرائی و درون گرائی

یونگ آدمیان را بر حسب اینکه بیشتر متوجه عالم برون باشند یا عالمدرون به دو گروه تقسیم می کند. گروه اول را برون گرا و گروه دوم را درون گرا می خواند. پیش از یونگ دانشمندان دیگری هم به این موضوع توجه داشته اند، ولی یونگ در این باب به تحقیق دقیق پرداخته و مطالب را به تفصیل بیان کرده است.

کنش های روانی.- کنش ها یا فعالیت های روانی را یونگ چهارنوع می داند:

احساس عادی، اندیشه، احساس عاطفی و بینش درونی ... آدمی با «احساس عادی» امور واقعی عالم خارج را آنچناکه حواسش اجازه می دهند مستقیما احساس میکند ، یا در عیاب آن امور آنها را به تصور می آورد؛ با اندیشه می خواهد ماهیت عالم و ماهیت خویشتن را درک کند، پس به استدلال می پردازند؛ با احساس عاطفی ارزش چیز هارا در می یابد و در نتیجه وی را حالات انفعالی، مانند شادی یا غم، رغبت یا نفرت، مهر یا کین، ترس، خشم و جز آن عارض می گردد؛ و با بینش درونی گرایش دارد به اینکه، قطع نظر از احساسات و افکار و واقعیات ، از راه مکاشفه به درک امور بپردازد و به کنه آنها پی ببرد.

فهرست

عنوان                                                       صفحه

فصل اول :  مقدمه                              1

مقدمه                                    2

بیان مساله                               5

اهداف تحقیق                              8

اهمیت و ضرورت تحقیق                          9

تعاریف مفهومی و عملیاتی                      11

تعاریف عملیاتی                              12

 فصل دوم :  پیشینه ی پژوهش                      14

پدید آیی شخصیت                               15

اصل یكتایی                               18

ارتباط فعالیت های زیستی و روانی                 19

برون گرائی و درون گرائی                      20

كنش های روانی                            26

نظریه یونگ درباره ی بینش                     28

تیپ های هشت گانه                         29

شخصیت                                30

در مورد صفات شخصی                        31

به میان آمدن شخصیت                           33

دید روانشناسی مدرن علمی امروز                   34

تئوریهای تكامل                               37

تئوری پیاگیتس                            39

شخصیت یعنی چه                            44

فصل سوم :  روش تحقیق                         49

روش آماری مربوط به فرضیه                     50

روش جمع آوری اطلاعات                          50

طرح تحقیق                                51

ابزار گرد آوری اطلاعات                        52

فصل چهارم :  تجزیه و تحلیل یافته ها                 54

مقدمه فصل چهارم                              55

تجزیه و تحلیل داده ها                        56

پراگندگی حجم نمونه در درون گرا و برون گرا           59

نمودارسیگاری و غیر سیگاری                    60

تحلیل یافته ها                               61

فصل پنجم :  بحث و نتیجه گیری                 63

نتیجه گیری                               64

مقایسه درون گرایی – برون گرایی میشل گوكلن           66

جدول نتایج مقیاس درون گرایی – برون گرایی         77

منابع و ماخذ                             81

دانلود پایان نامه مقایسه ویژگی های شخصیتی(درون گرایی و برون گرایی) پسران سیگاری و غیر سیگاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
پایان نامه مقایسه ویژگی های شخصیتی(درون گرایی و برون گرایی) پسران سیگاری و غیر سیگاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر ,

تاريخ : 11 مرداد 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : میترا | بازدید : <-PostHit->
نمونه سوالات درس طراحی الگوریتم سالهای 81 تا 86

نمونه سوالات درس طراحی الگوریتم سالهای 81 تا 86

دانلود نمونه سوالات درس طراحی الگوریتم سالهای 81 تا 86

نمونه سوالات درس طراحی الگوریتم سالهای 81 تا 86
دسته بندی نمونه سوالات
فرمت فایل pdf
حجم فایل 4892 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 20

نمونه سوالات درس طراحی الگوریتم سالهای 81 تا 86

 

دانلود نمونه سوالات درس طراحی الگوریتم سالهای 81 تا 86


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
نمونه سوالات درس طراحی الگوریتم سالهای 81 تا 86 ,

سوالات کنکور کاردانی به کارشناسی دانشگاه جامع علمی کاربردی رشته کامپیوتر 86 تا 88

سوالات کنکور کاردانی به کارشناسی دانشگاه جامع علمی کاربردی رشته کامپیوتر 86 تا 88

دانلود سوالات کنکور کاردانی به کارشناسی دانشگاه جامع علمی کاربردی رشته کامپیوتر 86 تا 88

سوالات کنکور کاردانی به کارشناسی دانشگاه جامع علمی کاربردی رشته کامپیوتر 86 تا 88
دسته بندی نمونه سوالات
فرمت فایل pdf
حجم فایل 3124 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 50

سوالات کنکور کاردانی به کارشناسی دانشگاه جامع علمی کاربردی رشته کامپیوتر 86 تا 88

 

دانلود سوالات کنکور کاردانی به کارشناسی دانشگاه جامع علمی کاربردی رشته کامپیوتر 86 تا 88


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
سوالات کنکور کاردانی به کارشناسی دانشگاه جامع علمی کاربردی رشته کامپیوتر 86 تا 88 ,

سوالات مسابقات علمی کاربردی مراکز فنی و آموزش عالی رشته کامپیوتر سالهای 84 و 85

سوالات مسابقات علمی کاربردی مراکز فنی و آموزش عالی رشته کامپیوتر سالهای 84 و 85

دانلود سوالات مسابقات علمی کاربردی مراکز فنی و آموزش عالی رشته کامپیوتر سالهای 84 و 85

سوالات مسابقات علمی کاربردی مراکز فنی و آموزش عالی رشته کامپیوتر سالهای 84 و 85
دسته بندی نمونه سوالات
فرمت فایل pdf
حجم فایل 889 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 20

سوالات مسابقات علمی کاربردی مراکز فنی و آموزش عالی رشته کامپیوتر سالهای 84 و 85

دانلود سوالات مسابقات علمی کاربردی مراکز فنی و آموزش عالی رشته کامپیوتر سالهای 84 و 85


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
سوالات مسابقات علمی کاربردی مراکز فنی و آموزش عالی رشته کامپیوتر سالهای 84 و 85 ,

تاريخ : 11 مرداد 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : میترا | بازدید : <-PostHit->
مجموعه سوالات کنکور کاردانی به کارشناسی ناپیوسته کامپیوتر 84 تا 90

مجموعه سوالات کنکور کاردانی به کارشناسی ناپیوسته کامپیوتر 84 تا 90

دانلود مجموعه سوالات کنکور کاردانی به کارشناسی ناپیوسته کامپیوتر 84 تا 90

مجموعه سوالات کنکور کاردانی به کارشناسی ناپیوسته کامپیوتر 84 تا 90
دسته بندی نمونه سوالات
فرمت فایل pdf
حجم فایل 30504 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 290

مجموعه سوالات کنکور کاردانی به کارشناسی ناپیوسته کامپیوتر 84 تا 90

به تفکیک بخشهای عمومی و اختصاصی

دانلود مجموعه سوالات کنکور کاردانی به کارشناسی ناپیوسته کامپیوتر 84 تا 90


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
مجموعه سوالات کنکور کاردانی به کارشناسی ناپیوسته کامپیوتر 84 تا 90 ,

باز کردن نرم افزار های گوشی با اثر انگشت واقعی برای اندروید((Finger Print Applock))

برنامه Finger Print Applock Pro 12 قفل گوشی با اثر انگشت که شاید تا پیش از این حضور آن در گوگل‌پلی یک طنز به نظر می‌رسید از دوربین پشتی گوشی هوشمند شما به‌منظور ایجاد الگویی صحیح و دقیق از اثرانگشت شما استفاده می‌کند و نهایتا امکان قفل کردن گوشی و برنامه‌های خاص را فراهم می‌کند استفاده از این برنامه بسیار ساده بوده و با اولین اجرا کاربر وارد مراح

دانلود باز کردن نرم افزار های گوشی با اثر انگشت واقعی برای اندروید((Finger Print Applock))

باز کردن نرم افزار های گوشی با اثر انگشت واقعی برای اندروید((Finger Print Applock))
دسته بندی اندروید
فرمت فایل rar
حجم فایل 11114 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 1

برنامه Finger Print Applock Pro 1.2 قفل گوشی با اثر انگشت که شاید تا پیش از این حضور آن در گوگل‌پلی یک طنز به نظر می‌رسید از دوربین پشتی گوشی هوشمند شما به‌منظور ایجاد الگویی صحیح و دقیق از اثرانگشت شما استفاده می‌کند و نهایتا امکان قفل کردن گوشی و برنامه‌های خاص را فراهم می‌کند.
استفاده از این برنامه بسیار ساده بوده و با اولین اجرا کاربر وارد مراحل اسکن اثرانگشت می‌شود. از سوی دیگر می‌توانید مشخص کنید که چه رقمی اسکن شود ( هر یک از پنج انگشت دست چپ یا راست شما می‌توانند مبین این ارقام باشند) و نهایتا باید رقم‌های اعلام شده را در مقابل دوربین پشتی قرار دهید تا چند عکس در حالت ماکرو گرفته شود.
پس از این، برنامه با استفاده از این تصاویر شروع به خواندن و واکاوی اثرانگشت می‌کند تا آن‌ها را در مراجعات بعدی کاربر مورد استفاده قراردهد. نکته جالب اینکه این برنامه عملکردی بسیار خوب داشته و علی‌رغم اینکه این روش بازکردن قفل با استفاده از اسکن اثرانگشت آنچنان که باید و شاید عملی به نظر نمی‌رسد و از سوی دیگر تضمینی از سوی توسعه‌دهنده نرم‌افزاری در خصوص حفاظت از عکس‌های ذخیره‌شده از اثرانگشت ارائه نشده می‌توان از این برنامه به‌طور عملی و کاربردی استفاده کرد.

FingerPrint Applock ProFinger Print Applock Pro icon
با این اوصاف به‌نظر می‌رسد به این برنامه باید به دید اثباتی برای طرح استفاده از این روش نگاه کرد و حتی آن‌را جایگزینی برای استفاده از سنسورهای تشخیص اثرانگشت به حساب آورد. با توجه به پشتیبانی این برنامه از کدهای عبور و الگوهای ویژه برای بازکردن قفل، می‌توان بیش از پیش بر روی قابلیت‌های امنیتی آن حساب باز کرد.
این اپ نسخه‌ای رایگان و پولی دارد. با این حال سازنده‌ی این نرم‌افزار گفته است که اگر می‌خواهید او را حمایت کنید، نسخه‌ی پولی را بخرید.

دانلود باز کردن نرم افزار های گوشی با اثر انگشت واقعی برای اندروید((Finger Print Applock))


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
باز کردن نرم افزار های گوشی با اثر انگشت واقعی برای اندروید((Finger Print Applock)) ,

تاريخ : 11 مرداد 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : میترا | بازدید : <-PostHit->
باز کردن قفل گوشی با اثر انگشت واقعی برای اندروید((ICE Unlock Fingerprint))

ICE Unlock Fingerprint یک نرم افزار بسیار جالب و واقعی برای گوشی های اندرویدی است که در این نرم افزار آنلاک وباز کردن قفل صفحه گوشی تنها با اثر انگشت بدون نیاز به داشتن سنسور اثر انگشت بر روی گوشی انجام خواهد شد تنها موردی که این نرم افزار به آن نیاز دارد برخورداری گوشی اندرویدی شما از یک دوربین مجهز به فوکوس ( عکاسی از فاصله نزدیک ) است که خوش

دانلود باز کردن قفل گوشی با اثر انگشت واقعی برای اندروید((ICE Unlock Fingerprint))

باز کردن قفل گوشی با اثر انگشت واقعی برای اندروید((ICE Unlock Fingerprint))
دسته بندی اندروید
فرمت فایل rar
حجم فایل 8225 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 1

ICE Unlock Fingerprint یک نرم افزار بسیار جالب و واقعی برای گوشی های اندرویدی است که در این نرم افزار آنلاک وباز کردن قفل صفحه گوشی تنها با اثر انگشت بدون نیاز به داشتن سنسور اثر انگشت بر روی گوشی انجام خواهد شد .  تنها موردی که این نرم افزار به آن نیاز دارد برخورداری گوشی اندرویدی شما از یک دوربین  مجهز به فوکوس ( عکاسی از فاصله نزدیک ) است که خوشبختانه از این بابت هم مشکلی نیست . همچنین این نرم افزار برخلاف نرم افزارهای دیگر که فقط جنبه سرگرمی دارند، به طور واقعی و عملی عمل می کند .دانلود کنید: با ICE Unlock بدون نیاز به هیچ حسگری قفل تلفن خود را با اثر انگشتتان باز کنید

روش کار نرم افزار به این صورت است که در ابتدای اجرای آن از شما یک کد برای مواقع اضطراری خواسته می شود تا درصورت بروز هرگونه مشکل قادر به آنلاک کردن گوشی خودتون باشید . حالا انگشت خودتان را در فاصله 7 تا 13 سانتی متری از دوربین گوشی اندرویدی خود قرار دهید و بر روی صفحه تاچ کنید تا از اثر انگشت شما عکس گرفته شود درصورتی که تصویر ثبت شده مناسب نبود با زدن گزینه reshoot مجددا از اثر انگشت خودتان عکس تهیه کنید . ودر صورت مناسب بودن عکس گرفته شده گزینه Verify Fingerprint را انتخاب کرده و اثر انگشت خودتان را تایید کنید ، درصورت تایید اثر انگشت، مراحل شناساندن اثر انگشت به اتمام خواهد رسید و بعد از آن قادر خواهید بود گوشی خودتان  را  به وسیله اثر انگشت خودتان  بازگشایی نمایید . 

نکته 1 : در نسخه های 4.1.2 و پایین تر سیستم عامل اندروید، لازم است تنظمیات امنیتی لاک اسکرین بر روی None قرار بگیرد

نکته 2: این برنامه برای عملکرد صحیح همان طور که گفته شد به دوربین اندرویدی + قابلیت فوکوس نیازمند است 

دانلود باز کردن قفل گوشی با اثر انگشت واقعی برای اندروید((ICE Unlock Fingerprint))


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
باز کردن قفل گوشی با اثر انگشت واقعی برای اندروید((ICE Unlock Fingerprint)) ,

پایان نامه مقایسه رفتار اجتماعی در بین جوانان معتاد و غیر معتاد حدود سنی 22 ساله منطقه 1 تهران

پایان نامه مقایسه رفتار اجتماعی در بین جوانان معتاد و غیر معتاد حدود سنی 22 ساله منطقه 1 تهران

دانلود پایان نامه مقایسه رفتار اجتماعی در بین جوانان معتاد و غیر معتاد حدود سنی 22 ساله منطقه 1 تهران

پایان نامه مقایسه رفتار اجتماعی در بین جوانان معتاد و غیر معتاد حدود سنی 22 ساله منطقه 1 تهران
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل doc
حجم فایل 71 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 60

پایان نامه مقایسه رفتار اجتماعی در بین جوانان معتاد و غیر معتاد حدود سنی 22 ساله منطقه 1 تهران

چکیده:

هدف از تحقیق حاضر مقایسه رفتار ضداجتماعی دربین جوانان حدود سنی 22 ساله شهر قزوین در دو گروه معتاد وغیر معتاد که زمینه عنوان شده عبارتنداز رفتار ضداجتماعی دربین جوانان معتاد بیشتر از جوانان غیر معتاد است که جامعه مورد مطالعه جوانان حدود سنی 22 ساله شهر قزوین است که 120 نفر عنوان نمونه انتخاب گردیده و آزمون m.m.p.lبرروی آن اجرا گردیده ومقیاس pd  رفتار خود اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است وبعد از بدست آوردن نمرات از این پرسش نامه که دارای 1 سؤال درگزینه ای بله وخیر است و نمره گذاری این آزمون از طریق کلید صورت می گیرد که جهت آزمون فرضیه از روش آماری t متغیر مستقل استفاده گردیده که نتایج بدست آمده نشان می دهد که رفتار ضد اجتماعی در بین جوانان معتاد بیشتر از جوانان غیر معتاد است وبین دو گروه از لحاظ رفتار ضد اجتماعی تفاوت وجود دارد و سطح معنی داری آن برابر 5%است . 

مقدمه :

دراکثر جوامع بشری چه از جنبه تاریخی وچه در زمان معاصر ،پنج نهاد اساسی را در شکل گیری شخصیت افرادی موثر می دانند که عبارتنداز :اجتماع ،خانواده ،محگنان ومدرسه ومذهب ،ممکن است عواملی مانند وسایل ارتباط و تبلیغات وایدئولوژیهای خاص تاثیر این نهادها را تاحدودی تحت الشعاع قرار داده باشد لیکن به هر تقدیر تاثیرات بنیادی این نهادها را در افراد واجتماعات نمی توان نادیده گرفت وشناخت این عوامل ،بویژه در رابطه با بهداشت وسلامت روانی امری ضروری است منش یا شخصیت اخلاقی انسان قسمتی از کل شخصیت اوست که گاهی انسان خود را هیچ وقت با جامعه واجتماع وفق نمی دهد وگاهی اوقات رفتارهای غیر رفتارهای عرف جامعه انجام می دهد که به رفتار ضداجتماعی معروف است . وگاهی اوقات رفتار غیر اجتماعی که تجارب تلخ و تعارضهایی دائمی اوبا اولیااورا به طرد تمام رفتارهای انسان و تاثیرات مطلوب دیگران مصمم کرده است . خشم ونفرت وسوءظن این شخصیت از دیگران اورا در مقابل خطرات آنها عایق سازی و محافظت می کند .افراد بزهکار وپرخاشگر ضا اجتماعی مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته اند و منش بی اخلاق آنها ثابت شده است . اما افراد دیگری نیز در اجتماع هستند که با هوش و موفق بوده قانون شکنی ویا رفتار ضد اجتماعی را   نیز نکرده اند ،ولی گاهی به اندازه های نسبت به سرشت دیگران بی تفاوتند که گمان می رود در زیر این صورتک و نقاب به اندازه افراد بی اخلاق هستند این افراد به عنوان افرادی هستند که رفتار ضد اجتماعی از خود نشان می دهند اگر بخواهیم این ریشه ها و علل ایجاد منش ضد اجتماعی را بشناسیم باید به سد عامل مهم توجه کنیم یکی خصوصیات سرشتی یا فطری است که به آن مزاج هم می گویند و آمیزنک روان شناس بزرگ معاصر در تحقیقات خود به این نتیجه رسید که افراد برون گرا دمتلون الفراجشدید معیارهای اخلاقی را دیرتر می آموزند تا دیگران در دست است که نشان می دهد کسانی که از نظر عاطفی بی تفاوت هستند که گاهی اوقات این رفتارضداجتماعی باعث بوجودآمدن رفتارهای که بر خلاف جامعه است و گاهی آدمی را به حد نابودی وویرانگری می رساند . 

نارسائیهای یادگیری

بسیاری از متخصصان بالینی ناتوانی احتمالی افراد ضد اجتماعی در عبرت آموزی از تجربه را مورد تاکید قرار داده اند . پریچارد در 1937 این گونه افراد را کودنهای اخلاقی نامیده است .کلک لی (1964)در بررسیهای خود ،در می یابد که افراد ضداجتماعی به ویژه در پندآموختن از تجارب تنبیهی دچار نارسایی بوده ،در قضاوت و داوری ضعیف هستند ؛بااین وجود ،افرادی فهمیده و هشیارند . بدین ترتیب اگر آنان از یک ضعف و نارسایی درآموختن رنج می برند ،ممکن است مربوط به کمی دقت آنان باشد .یکی از مواردی که در زمینه ضعف یادگیری در افراد ضد اجتماعی مورد مطالعه واقع شده نارسائیهای مربوط به یادگیری اجتنابی است . 

رابطه وراثت و شخصیت ضداجتماعی

احتمال این که اختلال ضد اجتماعی ریشه ژنتیک داشته باشد از قدیمی ترین باورهاست که مورد توجه قرار گرفته است . اطلاعات مربوط به عامل زیست شناختی در رفتار ضداجتماعی جالب ولی پیچیده است . در اینجا نخست بررسیهای مربوط به دوقلوها ارائه می شود ،آن گاه مطالعات مربوط به مردانی که یک کروموزوم y اضافی دارند ،مطالعات مربوط به رابطه بین عوامل زیست شناختی و جنایت است . همان گونه که قبلا"ذکرشد،جنایت لزوما"همراه و مترادف با ضداجتماعی نیست . در سطور بعدتاآنجا که یافته ها و مطالعات اجازه دهند . فرق این دو را مشخص خواهیم کرد.

بررسی دوقلوها

براساس مجموعه ای از بررسیها و مطالعات مربوط به میزان جرم و خلافکاری در میان دوقلوهای یک تخمکی ودو تخمکی آشکار شده است که یک رابطه قوی بین مجرمیت و عوامل ژنتیک وجود دارد . دریکی از این بررسیها معلوم شده است که 96 درصد از 216 دوقلوی یک تخمکی مرتکب جرم وجنایت شده اند ؛درحالی که فقط 33 درصد از دوقلوهای دو تخمکی همجنس ،جرم و جنایتهای مشابهی را انجام داده بودند .این مطالعات تاثیرات ژنتیک را بر جنایتکاری این افراد مورد تاکید قرار می دهند . بدیهی است که عامل محیط را نباید نادیده گرفت ،زیرا میزان جنایتکاری دربین دوقلوهای متضاد 16 درصد یعنی کمتر از نصف میزانی است که در دوقلوهای همجنس ملاحظه گردیده است . این تفاوت در میزان تطابق ،تاثیرات محیطی را بر جنایتکاری نشان می دهد (کلانینگر ودیگران ،1978، سیگواردسون ،1982 ).

فهرست

عنوان                                                                                                                صفحه

چكیده                                                                                        1

فصل اول: كلیات تحقیق

مقدمه                                                                                        3

بیان مسئله                                                                               5

سئوال مسئله                                                                            6

اهمیت و ضرورت تحقیق                                                           6

متغیرهای تحقیق                                                                      7

فرضیه تحقیق                                                                           7

فصل دوم: پیشینه و ادبیات تحقیق

ویژگیهای شخصیتهای ضد اجتماعی                                          10

علل رفتار ضد اجتماعی                                                             12

بررسی دوقلوها                                                                        17

بررسی فرزند خواندگی                                                             18

اضافه بودن كروموزومy                                                           19

بد عملكرد فیزیرلوژیائی                                                           20

مثال وحشتناك از اختلال شخصیت ضد اجنماعی                       22

خلاصه ای از بحث و بررسی اختلال شصیت زا اجتماعی            27

اختلال سلوكی                                                                          29

نمونه هایی از اختلال سلوكی                                                    30

نوجوان آشفته                                                                          33

درماندگی آموخته شده                                                              40

یادگرفتن در ماندگی                                                                  41

فصل سوم: روش تحقیق

جامعه مورد مطالعه                                                                   44

حجم نمونه                                                                               44

روش نمونه گیری                                                                     44

ابزار اندازه گیری در تحقیق حاضر                                            45

روش تحقیق                                                                             47

روش آماری مربوط به زمینه                                                    47

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها و یافته های تحقیق

مقدمه و فصل چهارم                                                                  49

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

بحث و نتیجه گیری                                                                  55

پیشنهادات                                                                                 58

محدودیت های پژوهش                                                             59

ضمائم پزسش نامه M.M.PI و بررسی مقیاس رفتار ضد اجتماعی60

منابع و ماخذ                                                                             67

دانلود پایان نامه مقایسه رفتار اجتماعی در بین جوانان معتاد و غیر معتاد حدود سنی 22 ساله منطقه 1 تهران


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
پایان نامه مقایسه رفتار اجتماعی در بین جوانان معتاد و غیر معتاد حدود سنی 22 ساله منطقه 1 تهران ,

پایان نامه بررسی رابطه افسردگی ووزن در بین جوانان دختر حدود سنی 25-18 شهرستان ابهر

پایان نامه بررسی رابطه افسردگی ووزن در بین جوانان دختر حدود سنی 2518 شهرستان ابهر

دانلود پایان نامه بررسی رابطه افسردگی ووزن در بین جوانان دختر حدود سنی 25-18 شهرستان ابهر

پایان نامه بررسی رابطه افسردگی ووزن در بین جوانان دختر حدود سنی 2518 شهرستان ابهر
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل doc
حجم فایل 88 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 97

پایان نامه بررسی رابطه افسردگی ووزن در بین جوانان دختر حدود سنی 25-18 شهرستان ابهر

مقدمه:

افرادی كه دستخوش یك یا چند حملة افسردگی عمیق بدون وجود حمله های مانی می شوند تحت عنوان افسردگی شدید نام برده شده اند این اختلال عمومأ با مسائل عمدة بهداشتی همراه است میزان شیوع این اختلال در ایالات متحده در حدود 1 تا 2 درصد در مردان و 3 تا 6/4 درصد در زنان گزارش شده است(میر و دیگران 1984) خطر این اختلال در طول زندگی – یعنی درصد كسانی كه در بعضی از مراحل زندگی خود افسردگی شدید را تجربه نموده اند در مردان 8 تا 12 درصد و در زنان 20 تا 26 درصد گزارش گردیده شده است در بین كسانی كه در بیمارستانهای روانی بستری می شوند بیشترین فراوانی مربوطبه اسكیزوفرنیها و پس از آن افسردگی است اما در مراكز بالینی خارج از بیمارستان ، بیماران افسرده بیشترین درصد را شامل می شوند به نحوی كه تخمین زده شده است 3/1 كل بیماران روانی را تشكیل می دهد(و ودراف – 1975) بعضی از افراد، بیشتر از دیگران مستعد به افسردگی هستند كه این افراد ممكن است از لحاظ تیپ شناسی مانند افراد چاق یا افراد بلغمی مزاج و امثال آنها كه شیوع افسردگی شدید در طبقات اجتماعی – اقتصادی پایین به نحوی بی تناسب بیشتر از طبقات اجتماعی و اقتصادی بالاست، هم چنین شیوع افسردگی در زنان دو برابر از مردان گزارش شده است، محققان كوشیده اند كه نظریه هائی دال بر این كه این تفاوت ناشی از تغییرات هورمونها و تفاوتهای نقش اجتماعی است عنون كنند هر چند ممكن است كه این امر مربوط به تبیین رویه های تشخیصی باشد.در بعضی از مطالعاتی كه در این زمینه صورت گرفته معلوم شده است كه گرچه اختلالات خلقس بیشترین شیوع را در جامعه داراست ولی از این حیث در زنان و مردان تفاوتی وجود ندارد، كسانی كه این مطالعات را انجام داده اند چنین اظهار داشته اند كه در واقع ممكن است شیوع این اختلال در زنان و مردان یكسان باشد ولی در مردان تحت عنوان اختلالاتی از قبیل می بارگی تشخیص داده شود در حالی كه این حالت در زمان نمی تواند باشد.زمان این تصور وجود داشت كه آمادگی ابتلا به افسردگی در سنین مختلف، متفاوت است یعنی در میان سالی و افسردگی در افراد بیشتر در معرض خطر ابتلا به این بیماری قرار دارند.(سید سعید حمدی – 1382)

خلق بالارفته، انبساط یافته یا تحریك پذیر

یكی از اصلی ترین ویژگیها، برای تشخیص خملة مانی، تغییر خلق است.افراد مبتلا نوعاً احساس عجیبی دارند، دنیا را شكفت انگیز می بینند، و شادی بی حد و حصر نسبت به آنچه انجام می دهند یا در فكر انجام دادن آن هستند، احساس می كنند.این انبساط خاطر كه معمولاً با تحریك پذیری شدید و سر شادی افراطی با هم می آمیزد موجب می شود كه افراد مانیائی دیگران را كنه رفتار و كسانی كه به نحو احمقانه ای لذت دیگران را به هم می زنند نگریسته و به آنها با دید خصمانه ای نگاه كنند؛ به ویژه هنگامی كه بعضی از افراد می كوشند تا در رفتار آنان مداخله كنند.در بعضی از موارد ممكن است كه تحریك پذیری خلق مسلط افراد مانی باشد كه سرخوشی1 در آن یا به صورت دوره ای است یا به سادگی ظاهر می شود.


1.EUPHORIA

رفتار بی ملاحظه و بی پروا

سرخوشی زیاد و تصور خود بزرگ بین در افراد مانیائی اغلب منجر به اعمال پر زرق و برق (نمایشی) و نابخردانه از قبیل ولخرجی زیاد، رانندگی بی پروا و بدون دقت، بی احتیاطی در هزینه های زندگی، و بی پروائیهای جنسی می گردد.آنان معمولاً نسبت به نیازهای دیگران كاملاً بی تفاوت بوده، بی تأمل مرتكب اعمالی از قبیل تلفن زدن نیمه شب به دوستان خرج كردن تمام پس انداز خانواده برای خرید یك ماشین گران قیمت، داد و فریاد در رستوران و اماكن عمومی می شوند.

شیوع افسردگی شدید1 

افرادی كه دستخوش یك یا چند حملة افسردگی عمیق، بدون وجود حمله های مانی، می شوند ، تحت عنوان افسردگی شدید نام برده شده اند.این اختلال عموماً با مسائل عمدة بهداشتی همراه است.میزان شیوع این اختلال در ایالات متحد در حدود 1 تا 2 درصد در مردان، و 3 تا 6/4 درصد در زنان گزارش شده است.(میر2 و دیگران، 1984)خطر این اختلال در طول زندگی – یعنی درصد كسانی كه در بعضی از مراحل زندگی خود افسردگی شدید را تجربه نموده اند – در مردان 8 تا 12 درصد و در زنان 20 تا 26 درصد گزارش گردیده شده است.(بوید3، وسیمن4، 1981)


1.major 2.Myers 3.Boyd 4.Weissman

فهرست

عنوان                                                                                                  صفحه

فصل اول : كلیات تحقیق                                                       7

مقدمه                                                                              8

بیان مساله                                                                       10

اهداف تحقیق                                                                             11

فرضیه تحقیق                                                                            12

فصل دوم : پیشینه و ادبیات تحقیق                                               14

اختلالات خلقی                                                                  15

حمله مانی                                                                        18

بیخوابی                                                                           20

خلق افسرده                                                                     22

نبود لذت یا علاقه نسبت به فعالیتهای عادی زندگی                         23

آشفتگی خواب                                                                  25

احساس گناه وبی ارزشی                                                  26

جدول شماره 1                                                                28

شیوع افسردگی شدید                                                                 30

اختلال دو قطبی                                                                37

نظریه های مربوط به افسردگی                                          41

نظریه های زیست شناختی                                                          42

نقش وراثت در اختلالات دو قطبی                                                 47

اثرات لیتیوم                                                                     50

درمان براساس نظریه های زیست شناختی                                   55

الكتروشوك درمانی                                                                    57

نظریه های روان پویایی                                                     62

نظریه یادگیری                                                                 68

نظریه شناختی                                                                  73

نظریه شناختی بك درباره افسردگی                                             74

درمانگری شناختی افسردگی                                                       76

شكل 15 مقایسه جریان اسنادی در افراد افسرده و غیر افسرده      84

صحت ودقت شناختی در افسردگی                                              88

این موضوع با یكی از مشاهدات فروید مطابقت دارد             90

فصل سوم: روش تحقیق                                                   91

جامعه مورد مطالعه                                                                    92

ابزار اندازه گیری در تحقیق                                                         93

روش تحقیق                                                                              94

فصل چهارم : یافته ها و تجزیه و تحلیل داده ها                             95

یافته ها و تجزیه تحلیل آنها                                                         96

جدول 1-4 نمرات خام آزمودنیها از آزمون افسردگی                    97

جدول 2-4 مقایسه افسردگی در بین افراد چاق وافراد لاغر            99

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری                                       100

بحث و نتیجه گیری                                                           101

پیشنهادات                                                                        104

محدودیت ها                                                                      105

منابع و ماخذ                                                                      106

دانلود پایان نامه بررسی رابطه افسردگی ووزن در بین جوانان دختر حدود سنی 25-18 شهرستان ابهر


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
پایان نامه بررسی رابطه افسردگی ووزن در بین جوانان دختر حدود سنی 25-18 شهرستان ابهر ,

پایان نامه بررسی رابطه بین اختلالات شناختی و جهت های مذهبی در بین دانشجویان ورودی 85 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر

پایان نامه بررسی رابطه بین اختلالات شناختی و جهت های مذهبی در بین دانشجویان ورودی 85 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین اختلالات شناختی و جهت های مذهبی  در بین دانشجویان ورودی 85 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر

پایان نامه بررسی رابطه بین اختلالات شناختی و جهت های مذهبی  در بین دانشجویان ورودی 85 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل doc
حجم فایل 75 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 74

پایان نامه بررسی رابطه بین اختلالات شناختی و جهت های مذهبی  در بین دانشجویان ورودی 85 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر

چکیده:

هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه بین اختلالات رفتاری در جهت های مذهبی دانشجویان ورودی 85 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر است فرضیه عنوان شده عبارتند از اینکه بین اختلالات رفتاری و جهت های مذهبی دانشجویان رابطه معنی دارد وجود دارد که جامعه مورد مطالعه عبارتند از دانشجویان ورودی 85 است که 60 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیده که انتخاب نمونه ها به صورت تصادفی بوده است و جهت ازمون فرضیه ها از روش اماری ضریب پیرسون استفاده گردیده که جهت اعتبار آن از t   و فرمول آن استفاده نموده که نتایج به دست آمده حاکی از آن است که بین اختلالات رفتاری و جهت های مذهبی رابطه معنی داری وجود داردو در سطح معنی داری 5% قرار دارد.

مقدمه:

همه افراد بشر مشکلاتی دارند این مشکلات در نتیجه محدودیت و دوری از عقاید اسلامی تولید می شود و به عبارت دیگر ریشه در اکثر مسائل انسان و رنجهای حاصل از آن است که اغلب برای افراد دشوار و یا حتی غیر ممکن است که مستقیما" به مشکلی حمله بیاورندو آن را از بین ببرند گاهی محدودیت و دوری از عقاید اسلامی منجر به پرخاشگری و اختلالات شناختی می شود که اختالات شناختیکه در نتیجه محدودیت ایجاد شده ممکن است متوجه فرد یا افرادی که آن را  به وجود آورده اند شود و یا اینکه به سوی جانشینان آنها سوق داده شود اختالات شناختی ممکن است به جانب خود فرد نیز هدایت شود . جان داسر روانشناس آمریکایی و همکارانش در کتاب خود به نام اختالات شناختی چنین می نویسد که رفتار شناختی همیشه بعد از ناکامی ایجاد می شودیعنی وجود محدودیت و نبود چیزی در زندگی منجربه نوعی رفتار پرخاشگرانه خواهد شد روانشناسان و روان پزشکان برای تشخیص و درمان احساس اختالات شناختی در کودکان علاوه بر روشهای جالبو مفید آموزش با مسائل مذهبی و مطالب دینی هم انتخاب کرده اند که در این روش به کودک یک خانواده اشنایی با اصول دین آموزش داده می شود تا شاید بتواند از میزان خود خواهی و اختالات رفتاری در جهت در جهت رسیدن به اهداف خود بکاهد اگر پدر و مادر را مسئول محدودیت کودک بدانیم خوب رفتار کودک و اختالات رفتاری آنها منجر به این خواهد بود که آیا کودک در دوران نوجوانی و جوانی از خود بی خود شود یا نه . آیا دچار اختلالات رفتاری و شناختی شود یا نه و اگر احتیاج شخص برای رسیدن به مقام اجتماعی سرکوب شود در او تنفر شدید ی نسبت به تبعیض طبقاتی پیدا می شودو در نتیجه زندگی خود را وقف به دست آوردن حقوق مساوی برای افراد بشر خواهد کرد. 

بهداشت و سلامت روانی کودک از نظر اسلام  

مقدمتا" باید گفته شود که تعلیم و تربیت کودک در اسلام تنها به عنوان یک دستور اخلاقی مطرح نشده است , بلکه در قالب یک حق مسلم وی که  عایت آن از طرف والدین الزامی می باشد .گوشزد گردیده است .در این جا با توجه به آیات , احادیث و روایات به مواردی از کلام معصومین علیه السلام اشاره می کنیم که به روشنی وظائف اولیاء و مربیان در جنبه های مختلف تربیت کودکان را بیان فرموده اند. 

1 – احترام و نیکی کردن نسبت به فرزندان

پیامبر گرامی اسلام در این رابطه می فرماید : مِن حَقِِِِ اَلوَلدِ عَلی الوالدِان اَن یَحسُِنَ اِسِِِِِِمَهُ و یَسحُنَ اَدَبَهُ " از حقوق پسر بر خود آن است که وی را احترام کند ,برایش نام نیکو انتخاب کند  و او را با پاکی و پاکیدلی پرورش دهد ."او در جای دیگر می فرماید:

اِذا سَمَّیمُ اَلولََدَ فَاکِرمؤاَله واوسِعُمالَهُ فیِ اَلمحلس وَلا تَسَتقَبِحُوالهََُُ وَ جها [1]. " وقتی نام فرزنداتان را می برید, او را گرامی دارید و جای نشستن را برای او توسعه دهید و باز کنید و نسبت به او رو ترش نکنید ."سیره و روش زندگی گونه ای که در مواقع برخورد با کودکان با احترام به کودکان بود و به آنان عنایات خاصی داشت, به گونه ای که در موقع برخورد با کودکان به احترام آنان می ایستاد و آنها را در آغوش می گرفت و گاهی ایشان بر پشت و دوش خود سوار می کرد به اصحاب خود توسیه می فرمود که با کودکان این طور رفتار کنند .نقل است که حضرت در جایی نشسته بوند حسن و حسین علیع السلام وارد شدند , حضرت به احترام    آنها از جایی برخواست و منتظر شد تا پس از چند لحظه کودکان به او رسیدن , حضرت به طرف آنها رفت و آنها را در آغوش گرفت و بر دوش خود سوار کرد و به راه افتاد . نمونه های مانند اینها در زندگی معصومین و پیشوایان اسلام زیاد دیده شده است .در بهداشت روانی این موضوع به عنوان یک اصل بدیهی مورد قبول است که احترام و توجه به کودکان در سنین خرد سالی , از ضروریات بنای یک شخصیت سالم و پایه اعتماد به نفس در بزرگسالی است و در صورتی که والدین و مربیان , کودک را مورد محبت و احترام قرار ندهند , لطمه جبران ناپذیری متوجه سلامت روانیش خواهد شد.

بهداشت و سلامت روانی کودک از نظر اسلام  

پرهیز از ایجاد رنجش و ناراحتی برای کودکان در کنار احترام و محبت نسبت به آنها نیز از موارد مؤثر در سلامت روانی کودک است که در گفتار و کردار پیشوایان معصوم ما مورد عنایات فراوان واقع شده است  . رسول گرامی اسلام (ص) می فرماید  " کسی که به کودکان رحمت و محبت نکند و بزرگسالان را احترام ننماید از ما نیست. "این حدیث نشانگر آن است که که بی توجهی و ایجاد زمینه رنجش روحی کودک بی روح اسلام مغایرت دارد , تا جایی که حضرت شخصی را که مرتکب چنین عملی می شود از جمع مسلمین بیرون می داند . در زندگی پیامبر خوداری از رنجاندن کودکان در هر شرایطی مکرر دیده شده است .

3 همبازی شدن با کودکان و شاد کردن آنان

از نظر متخصان تعلیم وتربیت و روان شناسان تربیتی یکی از راههای پرورش شخصیت کودکان , شرکت بزرگسالان در بازیهای آنهاست هنگامیهنگامی که اولیاء و مربیان , مرتبه خود را تنزل می دهند و با شرکت در بازیهای کودکان , آنها را در بازیهای کودکانه مساعدت می نمایند, روح اطفال از مسرت و شادی لبریز می شود و از خوشحالی به هیجان می آیند ,چون در باطن خویش احساس می کنند که کارهایشان آنچنان ارزنده و مورد توجه است که بزرگترها با ایشان همکاری می کنند و خود را هم سطح آنها قرار می دهند . چنین احساسی ,شخصیت کودک را رشد می دهد . و روحیه او را شاد و با نشاط می پروراند و حس استقلال و اعتماد را شکوفا می سازد و این گام بزرگی است در راه تأمین بهداشت روانی کودک . بر عکس اگر کودکان را در اموری که خود مهم می پندارد " مانند بازی" همواره مورد امرو نهی های اولیاء و مربیان قرارگیرند. احساس می کنند که هیچگاه نمی توانند مستقلا" برنامهصحیحی را طرح ریزی کنند و به انجام رسانند ، در نتیجه از همان دروران کودکی احساس حقارت و بی اعتمادی در نها ایجاد شده و شخصیتی متزلزل و بی ثبات پیدا می کنند پیشوایان گرامی اسلام به بازی کودکان توجه خاصی داشته و در این باره توصیه های زیادی  فرموده اند.  رسول اکرم(ص) می فرمایند : " آن کسی که کودکی نزد او است ، باید در پرورش وی رفتاری مناسب با حال کودک را پیش گیرد [2] " .و باز در جای دیگر می فرمایند : "رحمت خداوند بر پدری که در راه نیکی و نیکوکاری به فرزند خود کمک کند و همچون کودکی ، دقیق دوران کودکی وی باشد و او را عالم و مؤدب بار آورد [3] " .


2  - مستدرک , ج 2 ص 618. 3 – وسایل ج 5 ص 126 . 4 –  مستدرک ج 2 ص 626 .

فهرست

عنوان                                                                                                                               صفحه

چکیده                                                                                                    1

فصل اول : کلیات تحقیق                                                                      2

مقدمه                                                                                                 3

بیان مسأله                                                                                          4

سئوال مسئله                                                                                       5

اهدف تحقیق                                                                                        5

اهمیت و ضرورت تحقیق                                                                      5

متغییر های تحقیق                                                                                6

تعاریف عملیاتی و نظری واژه ها و مفاهیم                                             6

فصل دوم : پیشینه و ادبیات تحقیق                                                     7

بهداشت روانی از نظر اسلامی                                                               8

رابطه بهداشت روانی با رشد شخصیت و تکامل اخلاقی                           9

بهداشت و سلامت روانی کودک از نظر اسلام                                         11  

ملاکهای سلامت و بهداشت روانی از دیدگاه اسلام                                  16

عزت نفس داشتن و حفظ حرمت دیگران                                                 21 

ارتباط روان درمانی و دین                                                                   24

خود – روانشناسی                                                                              26

زندگی یونگ                                                                                        28

مشاوره دینی                                                                                      43

تعلیم و تربیت حوزوی و مشاوره کشیشی                                             43

تعلیم و تربیت کشیشی کلینیکی (ت    ک   ک )                                         44

همایش نقش دین در بهداشت روان آغاز بکار کرد                                   45

روانشناسی رابطه بلا و ایمان در دین                                                     47

مددکاری اجتماعی و رابطه روان شناسی و دین                                      51

فصل سوم : تعیین روش تحقیق                                                          52

جامعه مورد مطالعه                                                                              53

حجم نمونه                                                                                          53

روش نمونه گیری                                                                                53

ابزار اندازگیری در تحقیق                                                                     54

روش آماری مربوط به فرضیه                                                              55

روش تحقیق                                                                                        56 

فصل چهارم : یافته ها و تجزیه و تحلیل داده ها                                    57

  مقدمه فصل چهارم                                                                             58

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری                                                          60

بحث نتیجه گیری                                                                                 62

پیشنهادات                                                                                           64

محدویت ها                                                                                         65

منابع و مآخذ                                                                                        66

ضمائم : پرسش نامهاختلال شناختی 

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین اختلالات شناختی و جهت های مذهبی  در بین دانشجویان ورودی 85 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
پایان نامه بررسی رابطه بین اختلالات شناختی و جهت های مذهبی در بین دانشجویان ورودی 85 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر ,